A Péter József Népművészeti Alapítvány 2007 őszén szerveződött, hivatalosan 2008 februárjától működik ma már 12 fős kuratóriumi tagsággal. Létrejöttében meghatározó szerepet játszottak Ecséd hagyományőrző múltja, valamint a jelenlévő néptáncos közösségek.

Az alapítvány célja:

A magyar néptánc és zenei folklór megismertetése a különböző korosztályú gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel.

Az ecsédi nép mozgásbeli és zenei anyanyelvének , valamint népszokás kultúrájának elsajátíttatása és szélesebb körökben történő megismertetése .

Az ecsédi népi kultúra tárgyi emlékeinek elhelyezésére tájház kialakítása.

Az alapítvány feladata:

A Kacus Néptánc Együttes működtetése, a csoportok működési feltételeinek biztosítása, az eredményes működés szakmai és technikai feltételeinek megteremtése.

A tehetséges fiatalok továbbképzése, a szakember- képzés.

Utánpótlás nevelés.

Szakmai audio – vizuális anyagok , írott dokumentumok készítése.

Alapítványi díj a kiemelkedő tevékenységet folytató egyének munkájának elismerésére.

Komplex népművészeti-néptánc táborok szervezése.

Rendezvények szervezése és lebonyolítása.

A Kacus  – ház létrehozása. /tájház+közösségi ház/ Kossuth L. u. 172., Ecséd/

 

A kuratórium tagjai

Az alapítvány elnöke Maksáné Nagy Katalin

Az alapítvány titkára: Hegedűs Józsefné

További tagok: , Maksa Sándorné, Németh Titanilla, Maksáné Sultisz Bernadett, Farkas Zoltánné, Peténé Hegedűs Katalin, Ludányi József Gábor, Tóth Tibor, Maksa László.

Adószám: 18591545 – 1 -10

Köszönjük, hogy bennünket választott!

Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkon programjainkat, rendezvényeinket! Várjuk Önöket szeretettel 2017-ben is valamennyi alapítványi és Kacus eseményre!

Érdekel minket a Te véleményed is!