CUCORKÁK NÉPTÁNC CSOPORT
A Kacus Néptánc Együttes legfiatalabb tagjai. Életkoruk 3 – 6 év. Létszámuk 15 fő. A csoport megalakulásában hatékony szerepet töltöttek be a szülők, akik gondos szervező munkával segítették a legkisebbek néptáncra nevelését.
A számukra íródott pedagógiai program elsősorban a magyar néptánc alaprétegének , a népi gyermekjátékoknak minél szélesebb skáláját célozza meg, alkalmazkodva ez által a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az együtt játszás során elsajátítják a néptáncainkra jellemző térformákat, a társas és páros viszonyokat, a gyermekjátékokban föllelhető kommunikációs fordulatokat, az ezeknek megfelelő beszédviselkedést. A foglalkozások alkalmával szerzett egyéni és közösségi élmény segíti őket a beilleszkedési nehézségek leküzdésében, terápiaként szolgálhat a tanulási folyamatok megkönnyítésében.
Próbaidőpont: szerda: 16.00 – 17. 00 – ig
Helyszín: Művelődési Ház

Szakmai vezető:

Németh Titanilla
06 70/ 425-7917

Szakmai segítő:
Tóth Anna

Érdekel minket a Te véleményed is!